logo print

Privacy statement

Obiwebs BVBA hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.
Obiwebs BVBA zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, opleidingen, aankoop van boeken, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Obiwebs BVBA heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Bij een bezoek aan de website van Obiwebs BVBA worden tevens eigen cookies aangemaakt, welke uitsluitend worden gebruikt om het gebruik van de website voor de Gebruiker te vereenvoudigen. U kan uw browser zo instellen dat deze geen cookies verzamelt. Hierdoor bestaat de kans evenwel dat de Gebruiker niet van alle functionaliteiten gebruik kan maken.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Obiwebs BVBA verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

contactgegevens

obiwebs bvba

tel 0488 27 40 40

mail info(at)obiwebs.be

 

meer contactgegevens

wij lanceren

toegankelijke websites

hedendaagse technieken

maatwerk

 

meer diensten